Produktkategorien vekter er svært mangefasettert, med en mengde ulike spissede underkategorier. Det er mulig å finne vekter med kapasitet på flere ton, samtidig som det også finnes etterspørsel etter måleinstrumenter med en presisjon på svimlende 0,1 milligram. Begrepet industrivekter brukes vanligvis om vekter som befinner seg et sted i midten mellom disse ytterpunktene.

Mange ulike alternativer

Det er greit å huske på at det selvfølgelig ikke finnes noen konkrete regler for hva som omfattes av produktkategorien industrivekter, men i stort handler det åpenbart om vekter som brukes innenfor ulike typer industri. På samme måte som industri er et svært bredt begrep, er derfor også denne produktkategorien omfattende.

Det er for eksempel mulig å inkludere vekter med kapasitet på rundt 30 kilo i denne kategorien, en kapasitet som også åpner for presisjon på for eksempel 0,01 g eller 0,05 g. Samtidig er det også mange større pakkevekter og industrivekter som kan vise til en kapasitet på for eksempel 600 kg, noe som naturlig gir en litt lavere presisjon – for eksempel 2 g eller 5 g.

Hva brukes en industrivekt egentlig til?

En industrivekt kan brukes til en mengde ulike oppgaver, men presisjon og kapasitet gir åpenbart noen hint om tiltenkte bruksområder. Det gjør også designet, som vanligvis er basert på en klassisk plate eller måleoverflate som ting plasseres på.

Oppmåling av ingredienser eller ferdigvarer er et eksempel på et vanlig bruksområde, da kombinasjonen av høy kapasitet og god nøyaktighet passer fint til denne typen oppmåling. Dessuten er industrivekter som regel konstruert på en robust måte, for at de skal passe inn i et krevende industrimiljø. Produksjon, pakking og shipping er andre typiske bruksområder, noe som også stiller krav til fleksibilitet. Derfor er det også vanlig at en industrivekt kan tilpasses når det gjelder for eksempel plassering av displayet, slik at det alltid er så enkelt som mulig å lese av vekt og andre sentrale måleparametere.