Dette innlegget er reklame

Det finnes mange enkle tiltak i hverdagen som kan bidra til bedre privatøkonomi, men det er få ting som kan matche god oversikt og planlegging. I noen få tilfeller kan det kanskje være nødvendig å se etter lån på dagen, men med god planlegging er det mye enklere å være i forkant. Da blir det også lettere å gjøre velovertenkte valg.

Lag et budsjett og en plan

Til å begynne med er det greit å lage en enkel oversikt over inntekter og kostnader. Det trenger ikke være et komplisert budsjett, husk på at hovedpoenget er å ha oversikt over egen økonomi. Det er de store trekkene som teller, og som gjør det mulig å oppdage utfordringer og forbedringspotensialer en stund i forveien.

Planlegging gjør det også mulig å være proaktiv når det gjelder låneopptak og eventuelle lån på dagen, ved å vurdere behov, betingelser og alternativer før et akutt behov oppstår. Oversikt og innsikt gjør det helt enkelt mye lettere ta gode valg.

Legg til rette for kontinuerlig forbedring

Noen ganger er det nødvendig å gjøre store skippertak, men det er likevel det som skjer i hverdagen som har aller mest å si. Små endringer, som å kutte ut den dyre kaffekoppen eller redusere besøkene på McDonalds, kan gi store effekter over tid.

Det er viktig at slike tiltak kan opprettholdes over tid. Det kan kanskje være greit med en økonomisk «detox», som kjøpestopp i en måned, men samtidig må du huske på at økonomifokus og spareiver ikke skal styre alle aspekter ved livet.

Det å akseptere feiltrinn er også en del av dette. Hvis du bruker for mye penger en måned, eller kjøper noe som er helt unødvendig, er det noe som legger til rette for læring. Ikke se på det som et nederlag, men prøv heller å lære av opplevelsen.

Sett realistiske mål – og gi deg selv en belønning

Å spare penger i hverdagen er ikke et mål i seg selv. Penger er til syvende og sist bare et middel som lar deg realisere andre ting i livet. Derfor er det også viktig å sette seg realistiske mål, som gjør at arbeidet med økonomien blir lystbetont og ikke noe negativt i hverdagen.

  • Legg gjerne opp til overskudd og sparing hver måned, men pass på å ikke la sparingen gå til overdrift. Det er viktig å finne en balanse.
  • Det er viktig å spare til for eksempel en buffer til uforutsette utgifter og pensjon. Imidlertid er det også fint å spare til noe som bare er hyggelig og kos – for eksempel i form av en feriekonto. Det betyr også at du kan ha lavere skuldre når du er på ferie med alt allerede betalt.

Det andre punktet handler også om å faktisk anerkjenne egen innsats, og å gi seg selv en belønning for godt arbeid med egen økonomi. Det vil også motivere til fortsatt godt fokus.

Renteeksempel: Nominell rente fra 8,99% til 21,95%. Effektiv rente fra 7,4% til 24,4%. Effektiv rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262.573.