Det å leve dagliglivet på kredittkort har både fordeler og ulemper, og om det er «lurt» eller ikke kan variere fra person til person basert på økonomisk disiplin, inntektsnivå, og personlige behov. Sørg ihverfall for å sammeligne kredittkortene for å finne det billigste, sammenligne kan du gjøre på kredittkortene.no, eller andre lignende nettsider.

Her er noen vurderingspunkter:

Fordeler:

 1. Beleilighet: Kredittkort er enkelt å bruke og aksepteres nesten overalt. Det gir en fleksibilitet i daglige transaksjoner som kontanter eller debetkort ikke alltid kan tilby.
 2. Belønningsprogrammer: Mange kredittkort kommer med belønningsprogrammer som kan gi deg poeng, rabatter eller cashback på kjøpene dine.
 3. Flytende Kapital: Kredittkort kan gi deg tilgang til midler umiddelbart, som kan være nyttig i nødsituasjoner eller for uforutsette utgifter.
 4. Kredittscore: Riktig bruk av kredittkort kan bidra til å bygge opp en positiv kredittvurdering, noe som kan være nyttig for fremtidige finansielle behov, som et boliglån.

Ulemper:

 1. Høy Rente: Kredittkort har ofte svært høy rente. Hvis du ikke betaler hele saldoen innen den rentefrie perioden, kan du ende opp med store renteutgifter.
 2. Gjeldsoppbygging: Det er lett å miste oversikten over utgiftene når man bruker kredittkort, og dette kan raskt føre til oppbygging av gjeld.
 3. Gebyrer: Utover rentene kan det også være andre gebyrer forbundet med kredittkort, som årsavgift, sen betalingsgebyr, og gebyr for kontantuttak.
 4. Impulskjøp: Tilgang til «lett» kreditt kan føre til unødvendige impulskjøp og dårlige økonomiske vaner.

Vurderinger:

 1. Budsjett: Har du en sterk budsjettdisiplin, og er du i stand til å betale hele saldoen hver måned for å unngå renter?
 2. Nødvendighet: Trenger du virkelig å bruke kreditt for daglige utgifter, eller kan disse dekkes med din vanlige inntekt?
 3. Finansiell stabilitet: Er din økonomiske situasjon stabil nok til å håndtere de potensielle risikoene ved å leve på kreditt?
 4. Kredittgrense: Er kredittgrensen på kortet ditt tilstrekkelig høy til å dekke dine daglige utgifter, men lav nok til at du ikke risikerer å pådra deg uoverkommelig gjeld?

I bunn og grunn kan det å leve dagliglivet på kredittkort være en risikofylt strategi som kan føre til økonomiske problemer hvis det ikke håndteres forsiktig. Det krever en høy grad av selvdisiplin og en solid forståelse av egne økonomiske begrensninger. Hvis du velger å bruke kredittkort i hverdagen, er det viktig å ha klare regler for bruk og nøye overvåking av utgifter, samt en plan for tilbakebetaling for å unngå å pådra seg unødvendig gjeld og renteutgifter.