Det er fort gjort å se på avfall som et problem, og avfallshåndtering og gjenvinning som en utfordring og tidstyv i hverdagen. Det gjelder i privatboliger, men også for store og små bedrifter som må forholde seg til avfall og resirkulering hver eneste dag. Samtidig er det viktig å huske på at «søppel» og avfall egentlig er ressurser som har en verdi.

Riktig avfallshåndtering gjør jobben enklere

Hvis man har gode systemer for håndtering av avfall, vil resirkulering og sortering av ulike materialer ikke ta spesielt lang tid. Med effektive avfallssystemer er det enkelt å skille ut forskjellige typer avfall, noe som er en forutsetning for at riktig materiale skal ende opp på rett sted.

Det er selvfølgelig mulig å sortere ting i etterkant, men det aller letteste er å legge til rette for korrekt sortering og håndtering så tett på «linjen» som mulig. Hvis det å sortere ulike typer avfall blir til en integrert del av en allerede eksisterende prosess, vil den ekstra tidsbruken være minimal eller ikke-eksisterende.

Mange kategorier avfall har en verdi

Det er vanlig å forholde seg til avfallshåndtering som en ren kostnadsdriver, men det er mange organisasjoner som har fått opp øynene for at mange avfallskategorier kan ha en verdi. Riktig sortering er helt åpenbart avgjørende for at det skal være tilfelle, i og med at blandet søppel eller tilgrisede materialer vanskelig kan gjenvinnes. Husholdningsavfall kan faktisk ha en verdi som energikilde, men materialgjenvinning er et viktig første trinn.

I produksjonsvirksomheter kan det være noen kategorier, for eksempel metaller og ren plast, som kan gjenvinnes i svært stor utstrekning. I andre bransjer, for eksempel varehandel eller servering, er det viktig å sørge for at man identifiserer de kategorier som både utgjør en verdi og står bak en stor andel av det som i da utgjør restavfall. Økt bevissthet kan føre til bedre håndtering, med mange positive ringvirkninger.