Konkurransen er tøffere enn noensinne i entreprenørbransjen, noe som stiller alt høyere krav til de mange små og store norske entreprenørbedriftene. Bildet er selvfølgelig ikke bekmørkt, men det stilles uten tvil nye krav til de som ønsker å drive en lønnsom entreprenørvirksomhet i Norge i 2023.

Fokus på kostnader og effektiv drift

Det er i stort positivt at kunder i entreprenørbransjen har høyt fokus på kostnader, ikke minst fordi det ofte er fellesskapet som betaler regningen for de aller største utbyggingsprosjektene. Mange forbinder store infrastrukturprosjekter med stadige budsjettsprekker, så sterkt fokus på kostnader er positivt.

Samtidig stiller dette fokuset høye krav til entreprenørvirksomheter som skal levere anbud på ulike små og store prosjekter. Ved utarbeidelse av tilbud er det viktig å redusere risiko og unødvendige kostnader til et minimum. Uansett om det handler om investeringer i Case gravemaskiner og utstyr, estimerte lønnskostnader eller overhead, alt må passe inn i en konkurransedyktig kostnadsramme.

Fleksibilitet er ekstra viktig i nedgangstider

Den anstrengte økonomiske situasjonen har gjort det ekstra utfordrende for entreprenørvirksomheter å lande nye kontrakter og oppdrag. Salget av nye boliger er på et lavt nivå, igangsetting av nye infrastrukturprosjekter begrenses av økte kostnader og reduserte budsjetter. Da er det viktig å ha flere bein å stå på, for noen entreprenørvirksomheter kan det utgjøre forskjellen mellom suksess og konkurs.

For eksempel er det noen selskaper som kombinerer veibygging eller andre større prosjekter med snøbrøyting, veivedlikehold eller det som kan regnes som vaktmestertjenester. Det er viktig å være fleksibel når det gjelder å bruke eksisterende maskinpark og fast ansatte, noen ganger kan det til og med være fornuftig å ta på seg oppdrag som isolert sett ikke er lønnsomme. Den tøffe konkurransen stiller høye krav til fleksibilitet, og kortere oppdrag kan legge til rette for opprettholdelse av kapasitet og ressurser. Det kan igjen gjøre det mulig å levere anbud på mer lønnsomme prosjekter i fremtiden.