Computeren, en viktig del av din hverdag

Posted by adsessor
Computeren er ikke lenger bare er redskap du bruker en gang i mellom, til forskjellige simple oppgaver. Computeren har blitt en viktig del av mange menneskers hverdag, og den blir flittig