En profesjonell tysk oversetter som oversetter tysk til norsk eller vice versa, bør følge en del viktige kriterier. Oversetteren bør levere en eksakt kopi av den originale teksten slik at ingen vil tro at det er en oversettelse av teksten. Dette er helt klart en utfordring, men kan overkommes ved at oversetteren fortsetter å lære så mye han kan om språket som skal oversettes. Vi håper at dette vil gi deg noen gode tips når du skal oversette norsk til tysk, eller hvis du ser etter en god oversettelsestjeneste.

1. Ikke oversett ord for ord

Det er viktig å få essensen av teksten før du begynner å oversette. Hvis du bare starter med å oversette teksten fra start til slutt vil du mest sannsynlig Ikke få frem det riktige budskapet som teksten har. Ord for ord oversettelser kan føre til tekster som er vanskelige å forstå. Dette vil føre til forvirring hos leseren. Hvis du er ute etter å ansette en oversetter er det viktig at han eller hun har god erfaring. En oversetter med god erfaring vil oppdage nyansene i teksten og gi en bra oversettelse.

2. Behold samme stil

De fleste tekster har sin egen stil. Noen tekster kan for eksempel være mer seriøse, mens andre tekster spiller mer på humor. Måten humor blir presentert i en annen kultur kan være svært forskjellig. Dette betyr derfor at en dyktig oversetter må bestemme hvordan han skal gjøre oversettelsen slik at stilen passer til kulturen han oversetter til.

3. Hva er det som gjør at en oversettelse er bra?

En god oversettelse må gi mening til leseren, enten det er en Norsk eller Tysk oversettelse. Teksten må passe språket og kulturen til den potensielle leseren. Vi håper at dette har gitt deg noen gode tips neste gang du ser etter en tysk oversetter.