Større anleggsprosjekter er et imponerende skue, med en mengde forskjellige anleggsmaskiner i sving. Det kan være vanskelig å forstå hvordan de ulike momentene egentlig henger sammen, særlig når det gjelder store veiprosjekter og lignende. Dessuten er arbeidet ofte fordelt blant mange ulike entreprenører, som har fokus på sine egne oppgaver. Dette velsmurte maskineriet stiller høye krav til effektivt vedlikehold, da utstyr som ikke fungerer kan skape store ringvirkninger.

Kombinasjon av leaset og kjøpt utstyr

Til å begynne med er det greit å være klar over at en stor andel av den norske anleggsmaskinparken er leaset, noe som gir forutsigbare kostnader og moderne maskiner uten store engangsinvesteringer. Leasing gjør det også mulig for entreprenører og maskinbedrifter å fokusere på kjernevirksomheten sin, istedenfor å prøve å legge til rette for gunstig finansiering av kostbart utstyr. Leaset utstyr må selvfølgelig serviseres og vedlikeholdes, noe som ofte er regulert i leasingavtalen.

Tilbehør, slitedeler og reservedeler vil ikke nødvendigvis leases i samme grad. Slike innkjøp, for eksempel en dyrkeskuffe, andre slitedeler eller nye tilbehør, er relativt rimelige sammenlignet med større anleggsmaskiner. Dessuten vil levetiden til slitedeler ikke nødvendigvis gjøre de aktuelle for leasing.

Service på stedet – effektivt og verdiskapende

Personbiler og andre mindre kjøretøyer vil naturlig vedlikeholdes og få slitedeler skiftet ut på et verksted, noe som er rasjonelt med tanke på den store mengden kjøretøy – som også enkelt kan transporteres til et lokalt verksted.

Større anleggsmaskiner utgjør et helt annet marked, der service som regel utføres på stedet hos kunden. Det er lite effektivt å transportere gravemaskiner og lignende til et sentralt verksted, både med tanke på tidsbruk og kostnad. Dessuten er maskinparken relativt begrenset sammenlignet med mengden personbiler, noe som gjør service på stedet til en kostnadseffektiv løsning for maskinprodusentene. Service hos kunden utgjør en viktig puslebrikke når maskinbedrifter og entreprenører skal vedlikeholde utstyret sitt – slik at anleggsprosjektene kan fortsette som planlagt.